Comerciobg.com

Добре познатата фраза "доверявай, но проверявай" постепенно се превръща в необходимо условие
на съвременния бизнес. Мениджърът е длъжен да знае колко е ефективна системата за сигурнос в неговата компания и
колко добре е защитена ценната информация.

Благодарение на фирма Комерсио ЕООД българските бизнесмени могат да се съсредоточат върху решаването на задачите,
стоящи пред техните фирми, а по въпросите за проверката и независимата оценка на нивото на сигурност на тяхната фирма да се доверят на нашите специалисти.

Ние предлагаме широк спектър от услуги областта на одита по сигурността. Нашите служители могат да осъществят проверка на всички системи за сигурност във Вашата компания, като се започне от оценка на ефективността на вътрешния режим на фирмата, установяване на норми и правила за вътрешна безопасност и документооборот и се завърши с оценката на ефективността на работата на отдела Ви по сигурността.

След завършване на проверката ще Ви бъде предоставен пълен отчет за извършената работа и документ с включени препоръки на нашите специалисти, както и план за реализация на концепциата за сигурност както на компанията като цяло, така и на отделните звена, в зависимост от спецификата им на работа.© 2007–2024 Comerciobg.com
Template inspired by funky-visions.de