Comerciobg.com

Тези "Правила за ползване" определят правилата и условията за ползването на www.comerciobg.com (наричан по-надолу "Уеб сайта"). Осъществявайки достъп до Уеб сайта Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате този сайт.

Защитени права и Запазени марки

- Всички материали, публикувани на Уеб сайта, са със защитени авторски права.
- Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, включително и изображенията, в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Комерсио ЕООД.
- Комерсио и другите търговски марки и марки на услуги (включително лого и дизайн), публикувани на Уеб сайта, са запазени търговски марки и марки на услуги, които представят Комерсио ЕООД и услугите предлагани от компанията. Тези марки не могат да бъдет използвани при никакни обстоятелства без предварителното писмено съгласие на Комерсио ЕООД и/или фирмите, на които е представител.

Линкове към други сайтове


За удобство на потребителите Комерсио ЕООД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Комерсио няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни.

Без гаранции / Ограничения в отговорността


Комерсио не гарантира, че информацията и материалите публикувани на Уеб сайта може да съдържат технически или правописни грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. Комерсио си запазва правото да го редактира периодично и/или да прекратява достъпа до Уеб сайта по всяко време. НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. Комерсио НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA Комерсио В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

Промени по правилата за ползване


Комерсио си запазва правото да променя настоящите Правила за ползване по всяко време чрез публикуване на нови Правила за ползване на този адрес. Можете да изпращате въпроси отнасящи се до тези Правила за ползване.© 2007–2024 Comerciobg.com
Template inspired by funky-visions.de